E11
P.C.B.隔離柱
DUALLOCKING PRINTED CIRCUT BOARD SUPPORTS
 

精確的固定線路
將線路與板隔開,以隔絕發熱零件之干擾。
材質:尼龍66,防火等級94V-2
孔徑:Φ4.8 ± 0.1mm
單位:公釐

型號
Item No
Spacing Height
"A" ±0.3mm(inch)
CBS - 5A
4.6 ( .181 )
CBS - 6A
6.2 ( .244 )
CBS - 9A
9.2 ( .496 )
CBS - 13A
12.6 ( .496 )
CBS - 16A
15.8 ( .622)
CBS - 19A
19.1 ( .752 )
CBS - 22A
22.2 ( .874 )
CBS - 25A
25.3 ( .996 )
CBS - 29A
28.6 ( 1.126 )
CBS - 35A
33.3 ( 1.311 )

NEW TYPE新型

安裝時不須任何工具
可重複使用
挾頭設計,裝卸容易
材質:尼龍66,防火等級94V-2
單位:公釐
包裝:1000 個或100個 / 包
型號
Item No
Spacing Height
"A" ± 0.3mm(inch)
CBS - 6K
6.3 ( .248 )
CBS - 8K
7.8 ( .307 )
CBS - 9K
9.3 ( .366 )
CBS - 13K
12.6 ( .496 )
CBS - 16K
15.7 ( .618)
CBS - 19K
19.1 ( .752 )
CBS - 22K
22.1 ( .870 )
CBS - 25K
25.1 ( .988 )
CBS - 29K
28.5 ( 1.122 )
CBS - 35K
35.0 ( 1.378 )
© 2017 映大企業股份有限公司